DANH SÁCH TỔ TOÁN
Stt
 Ảnh
Họ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1Võ Thị Đậm1980Tổ phó 341127904CA tỉnh Đồng Tháp1999   
2Trịnh Thị Thúy Kiều4/11/1986Tổ trưởng 341132822CA tỉnh Đồng Tháp    2008    
3Phan Hùng Há1965 340677087CA tỉnh Đồng Tháp1986   
4Võ Văn Bồng1961    340110776  CA tỉnh Đồng Tháp  1996   
5Trần Nghĩa Hiệp 30/11/69  340701256CA tỉnh Đồng Tháp1994   
6Trần Văn Lợi4/8/1970  340701244 CA tỉnh Đồng Tháp1991   
7Nguyễn Văn Ngó26/6/76 340856519 CA tỉnh Đồng Tháp1999    
8 Nguyễn Kim Soa 1979 341120960CA tỉnh Đồng Tháp2003   
9Phạm Minh Tâm 10/11/1980P. HT340961567CA tỉnh Đồng Tháp1999   
10Hoàng Thị Mỹ Tiên1/7/1985 341214784CA tỉnh Đồng Tháp2010   
11Võ Văn Bình Trị 22/6/66 340578111CA tỉnh Đồng Tháp1989   
12Trương Thị Út Diệp1983 341210222CA tỉnh Đồng Tháp1/11/2006