DANH SÁCH TỔ HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ
Stt ẢnhHọ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1Huỳnh Thị Hồng Nho11/8/1987Tổ trưởng 341399604CA tỉnh Đồng Tháp2010   
2Nguyễn Thanh Tuyết1/12/1962Tổ phó340099849CA tỉnh Đồng Tháp1982   
3Nguyễn Hồng Tuấn23/5/1969  341859601 CA tỉnh Đồng Tháp  2000   
4Võ Văn Trang 21/5/1966  340675988CA tỉnh Đồng Tháp1987  
5Đặng Thanh Thảo27/8/1986  341362565 CA tỉnh Đồng Tháp2008   
6Đỗ Quốc Thắng1982 341105715 CA tỉnh Đồng Tháp2003   
7 Võ Thanh Phương10/2/1959 340195207CA tỉnh Đồng Tháp1980   
8Nguyễn Thị Bích Phụng 16/07/1986 341263932CA tỉnh Đồng Tháp2010   
9Lê Thanh Hùng 20/5/1966 340677160CA tỉnh Đồng Tháp1987   
10Khai Thanh Âu1987 341303498CA tỉnh Đồng Tháp2012   
11Đoàn Thị Hồng Loan2/1/1989 341407327CA tỉnh Đồng Tháp2011   
13Lê Minh Hải Yến2/1/1983 341141328CA tỉnh Đồng Tháp4/1/2005