DANH SÁCH TỔ LÝ - TIN HỌC - CÔNG NGHỆ
Stt ẢnhHọ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1Nguyễn Phước Dư1980Tổ trưởng 341105760CA tỉnh Đồng Tháp2005   
2Đỗ Ngọc Phú30/5/1978Tổ phó341010576CA tỉnh Đồng Tháp1999   
3Lương Thị Thanh Xuân03/03/1987BTĐT 341424147 CA tỉnh Đồng Tháp  01/09/2008   
4Trần Thị Phi Yến 9/8/1983  341141328CA tỉnh Đồng Tháp1/9/2006  
5Nguyễn Thị 
Thanh Thủy
20/12/1962  340081857 CA tỉnh Đồng Tháp1982   
6Nguyễn Thị 
Bích Phượng
24/08/1985 341274270 CA tỉnh Đồng Tháp2008   
7 Phạm Văn Kiệm1963 340092898CA tỉnh Đồng Tháp1995   
8Nguyễn Thị Ngọc Hà 1982 340961567CA tỉnh Đồng Tháp1999   
9Bùi Thị Bích Dân1988 341485102CA tỉnh Đồng Tháp2009   
10Huỳnh Thanh Bằng1977 340856201CA tỉnh Đồng Tháp1999   
11Võ Đăng Khoa1990 341470980CA tỉnh Đồng Tháp2016