DANH SÁCH TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
Stt ẢnhHọ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1Nguyễn Văn Phúc23/01/1982Tổ trưởng 341169342CA tỉnh Đồng Tháp2007   
2Huỳnh Hữu Trí16/6/1962Tổ phó340095778CA tỉnh Đồng Tháp1983   
3Phạm Thị Cẩm Tú19/11/1988  341349503 CA tỉnh Đồng Tháp  2011   
4Khai Trí Vũ 30/11/1985  341311600CA tỉnh Đồng Tháp2009  
5Trần Thị Thúy Hằng1987  341344157 CA tỉnh Đồng Tháp2010   
6Nguyễn Thị Hứa Trân24/7/1985 341272586 CA tỉnh Đồng Tháp2009   
7Nguyễn Thị Thùy Linh9/6/87 341399744CA tỉnh Đồng Tháp2009   
8Trần Thị Tuyết Mai 1977 340948186CA tỉnh Đồng Tháp1999   
9Bùi Thị Thanh 5/1/1963 340787386CA tỉnh Đồng Tháp1984   
10Khai Văn Hải1983 341281528CA tỉnh Đồng Tháp2008   
11Phạm Văn Bảy1967 340617668CA tỉnh Đồng Tháp1985