DANH SÁCH TỔ THỂ DỤC - NHẠC - HỌA
Stt ẢnhHọ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1
Nguyễn Huỳnh 
Linh Trung
14/8/1979CTCĐ 340938457CA tỉnh Đồng Tháp2000   
2Trần Văn Nhị Tứ21/9/1979Tổ trưởng340952711CA tỉnh Đồng Tháp2005   
3Nguyễn Hữu Nghĩa1967PHT340764477CA tỉnh Đồng Tháp1998   
4Phan Thanh Út1989PBTĐT
BTCĐGV
 341466992 CA tỉnh Đồng Tháp  2013   
5Nguyễn Thành Trung 30/10/1980Tổ phó 340961558CA tỉnh Đồng Tháp2001  
6Huỳnh Thanh Trà17/11/1978  340955116 CA tỉnh Đồng Tháp2003   
7Phạm Công Ngôn30/1/1979CT
HLHTN
340968729 CA tỉnh Đồng Tháp1994   
8 Đỗ Thành Chung1962 340110567CA tỉnh Đồng Tháp1995   
9Nguyễn Thị Thủy Em 1977 340935926CA tỉnh Đồng Tháp2005   
10Nguyễn Thị Xuân Đào 1989 341399364CA tỉnh Đồng Tháp2011