DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN
Stt ẢnhHọ và tênNăm sinhChức vụSố CMTNơi cấpNgày vào
công đoàn
Ngày vào ĐảngSố điện thoạiEmail
1

Đặng Văn Thiệp1981Tổ trưởng 341242297CA tỉnh Đồng Tháp2005   
2Nguyễn Thị Tám 1966Tổ phó341830493CA tỉnh Đồng Tháp1989   
3Lê Thị Thu Nga1965  340677455 CA tỉnh Đồng Tháp  1985   
4
Lê Thị Tuyết Nga 1987  341300387CA tỉnh Đồng Tháp2009  
5Lê Minh Phong1977  340856442 CA tỉnh Đồng Tháp1998   
6Lê Thị Kim Cương1986 341281646 CA tỉnh Đồng Tháp2010   
7Tạ Thị Hồng Liên1965 340501891CA tỉnh Đồng Tháp1986   
8Võ Minh Quân 1977 340935756CA tỉnh Đồng Tháp2001   
9Phan Thiện Thành 1969 340956071CA tỉnh Đồng Tháp1992   
10Huỳnh Thị Thanh Thủy1966 340560915CA tỉnh Đồng Tháp1988   
11Lê Thị Thanh Y1965 340572135CA tỉnh Đồng Tháp1986