Lễ Xuất quân kỳ thi THPT QG năm 2017


Nguồn: nguyenvankhai.dongthap.edu.vn