Lễ trao học bổng và phát động tháng khuyến học năm học 2018-2019