Cán bộ giáo viên nhân viên đóng góp ngày công xây dựng cây cầu số 2


Nguồn: nguyenvankhai.dongthap.edu.vn